Cung Cấp Thiết Bị Định Vị Gps, Hộp Đen Giám Sát Hành Tr

17 May 2018 12:42
Tags

Back to list of posts

Thiết bị giám sát hành trình là gì? Không hao điện của xe như các thiết bị trôi nổi giá rẻ khác. 9. Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hoạt động của thiết bị trong 1 năm cho khách hàng. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, những bất cập trong phân cấp quản lý ngày càng lộ rõ. Vì vậy, Bộ GTVT cần xem lại việc phân cấp, quy định đúng người, đúng việc trong quản lý thiết bị GPS nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công cụ này.

Về vỏ thiết bị: đảm bảo làm từ kim loại đặc biệt có khả năng chống sốc, chống va đập, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống nước… để bảo toàn dữ liệu và các chi tiết mạch bên trong thiết bị. Thông qua gói cước này, người vợ có thể dễ dàng xác định vị trí của chồng bất ky lúc nào, bất kỳ nơi đâu mà chồng không hề biết trước để chuẩn bị! Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo.

- Theo dõi và mô phỏng lại lộ trình di chuyển của xe. Là thiết bị định vị toàn cầu có hỗ trợ truyền tin qua GPRS. Smart Motor là giải pháp Chống trộm và Giám sát Xe máy thông minh nhất hiện nay, thiết bị duy nhất được kết nối thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Thiết bị định vị thường là chiếc hộp nhỏ, có kích thước chỉ khoảng 4 cm X 10 cm với độ dày gần 3 cm, cùng một mặt chứa từ tính, có thể có ăng-ten hoặc không cũng như đèn nằm trong đó.

Theo Quy định của Bộ GTVT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe oto theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe và phải cung cấp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Thiết bị định vị gps V5 cho phép người quản lý có thể giám sát trực tuyến như hiển thị vị trí, thông tin, thời gian dừng đỗ, thông tin lái xe, thời gian lái xe liên tục trong ngày. Thông báo về quy định mới về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường Bộ Việc Nam đến quý khách hàng. thiết bị giám sát hành trình xe vị Nasia V5 được sản xuất tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, thiết bị được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn của bộ GTVT.
<img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://vn-live-01.slatic.net/p/8/thiet-bi-dinh-vi-gps-a20-kiem-giam-sat-hanh-trinh-4010-9260462-f94f8cdfcbe6e5b05dacdb487ff4da59-product.jpg" width="267px" alt="thiết bị gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh của xe &ocirc; t&ocirc;" />

C&oacute; thể n&oacute;i thiết bị định vị xe m&aacute;y PT08 n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; sản phẩm m&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ch&uacute;ng ta đang t&igrave;m kiếm v&agrave; đ&aacute;p ứng được mọi y&ecirc;u cầu của ch&uacute;ng ta hiện nay. Sản phẩm gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh của Viễn Th&ocirc;ng 368 ngo&agrave;i chất lượng tốt th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; đặt mức gi&aacute; rẻ phải chăng, hợp l&yacute; so với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp trong ng&agrave;nh. - C&oacute; sẵn c&aacute;c ứng dụng d&agrave;nh cho smartphone chạy hệ điều h&agrave;nh Android v&agrave; IOS.&lt; nghị định 91 về thiết bị gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh ='text-align:center'&gt;

- Quản l&yacute; gi&aacute;m s&aacute;t xe h&agrave;nh tr&igrave;nh &ocirc; t&ocirc;. Người quản l&yacute; c&oacute; nắm được th&ocirc;ng tin chi tiết h&agrave;nh tr&igrave;nh về từng phương tiện của m&igrave;nh, phương tiện c&oacute; đi đ&uacute;ng tuyến đường hay kh&ocirc;ng? https://www.scribd.com/document/379478813/Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%E1%BB%8Bnh-V%E1%BB%8B-Giam-Sat-Hanh-Trinh-Xe-May bạn cảm thấy rằng ai đ&oacute; đang lợi dụng chức năng n&agrave;y v&agrave; bị gi&aacute;n đoạn, bạn c&oacute; thể tắt định vị GPS trong xe &ocirc; t&ocirc;.&nbsp;C&aacute;c bước sau sẽ cho bạn biết l&agrave;m thế n&agrave;o để tắt hệ thống theo d&otilde;i GPS từ xe của bạn.

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License